BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Przyczyny wypadków można podzielić na subiektywne i obiektywne. Subiektywne powody zalezą głównie od kierowców, natomiast obiektywne — od pojazdu, warunków ruchu i właściwości drogi.Do subiektywnych przyczyn wypadków drogowych należy przede wszystkim używanie alkoholu przez kierowcę lub znajdowanie się w stanie wskazującym na użycie alkoholu w czasie prowadzenia pojazdu. Szkodliwy wpływ wypitego alkoholu na sprawność psychiczną utrzymuje się w ciągu co najmniej 24.. .28 godzin i wyraża się głównie w zmniej­szeniu spostrzegawczości, w wydłużeniu czasu _ reakcji, w wadliwej ocenie odległości, w skłonności do zwiększania szybkości jazdy (w 10…25% przypadków już wskutek zawartości zaledwie 0,1.. .0,2°/co alkoholu we krwi) oraz w bezkrytycznym zaufaniu kierowcy w swe zdolności.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!