BOCZNE REAKCJE

Boczne reakcje jezdni zewnętrznych kół, przedniego i   tylnego (YlZ oraz YłZ),  boczne reakcje jezdni wewnętrznych kół, przedniego     tylnego (YlW oraz Vaw),    odśrodkowa siła bezwładności w środku ciężkości pojazdu (Pc = m ‚• v2//? = G va/g * R [kO], gdzie: G — całko­wity ciężar pojazdu [kG], v — szybkość jazdy [m/sek], g — przyspieszenie ziemskie [m/sek8] oraz R — promień skrętu [m]),  normalne reakcje jezdni działające na poszczególne koła jezdne — zewnętrzne (ZlZ oraz Z2z) i wewnętrzne (Zjvv oraz Z^w),  moment bezwładności, występujący podczas przyspie­szania lub opóźniania ruchu pojazdu (Mb — h * dw/df, gdzie: I0 — moment bezwładności pojazdu względem osi pionowej, przechodzącej przez jego środek ciężkości, dw/dt — przyspieszenie kątowe obrotu samochodu wokół chwilowego środka obrotu O),   suma momentów tarcia (Ms) w płaszczyźnie nawierzchni, wskutek bocznego znoszenia opon; suma momentów tarcia jest na ogół mała i zwykle pomija się ją w roz­ważaniach.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!