Kategoria: Motoryzacja i środowisko

Zalety myjni ręcznej – dobra myjnia ręczna w Krakowie

Mycie samochodu w obecnym świecie kojarzy się praktycznie tylko z myjniami bezdotykowymi lub automatycznymi. Co prawda mają one swoje zalety, ale lista wad również jest długa. Na przykład niemało osób spotkało się z przypadkiem, gdy po wyjeździe z myjni automatycznej zauważyli że szczotki odrapały im lakier na pojeździe, albo złamały antenę od radia. Z kolei na myjni bezdotykowej wysokie ciśnienie wody potrafi poodrywać emblematy z karoserii, a uszkodzenia lakieru zdarzają się również. W takich chwilach człowiek tęskni do starej, dobrej myjni ręcznej, gdzie pracownicy umyją nam samochód za pomocą zwykłej gąbki i szczotki. Czasami myjnie takie są samoobsługowe, płacimy tylko jednorazowo za wjazd. Dobra myjnia ręczna w Krakowie nie jest trudna do znalezienia, aczkolwiek musimy przygotować się na to, że trzeba będzie przejechać kawałek drogi by do niej dotrzeć. Myjnie takie niestety tracą mocno na popularności, dlatego występują coraz rzadziej. Zwykle pojawiają się w towarzystwie serwisów samochodowych.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

WPŁYW SPALIN

Pod koniec XX wieku ludzkość stanęła przed koniecznością samoobrony przed samą sobą. Szereg złożonych, wzajemnie uwa­runkowanych czynników wpłynęło na to, że została naruszona biologiczna równowaga w naszym świecie w układzie człowiek — przyroda żywa. Gwałtowny rozwój cywilizacji naukowo-przemy­słowej, eksplozja demograficzna, skutki niedostatecznej w prze­szłości integracji rozwijającego się przemysłu z wymaganiami środowisk, stopniowe kurczenie wolnych uprawowych i zalesionych terenów na kuli ziemskiej oraz bezplanowy rozwój stref miejskich, doprowadziły już do zaniku niektórych form życia zwierzęcego i roślinnego. Człowiek w przeszłości często oddziały­wał w sposób nieprzemyślany na swoje naturalne środowisko i obecnie odczuwa skutki tych poczynań. Ingerencja jego w otaczającą przyrodę zwiększa się w miarę rozwoju cywilizacji i przemysłu. Tego procesu, dzięki któremu zdobywamy sobie miejsce w przyrodzie, nie da się obecnie unik­nąć ani zahamować.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

CHARAKTERYSTYCZNE ZJAWISKO

Zjawiskiem charakterystycznym naszego stulecia są wielkie i szybko zachodzące zmiany w naturalnym środowisku. Przemysł, a obecnie i motoryzacja w zastraszającym tempie skażają rzeki, zatruwają wodę i powietrze. Coraz czę­ściej musimy się zastanawiać, czy człowiek nie utraci swej zdol­ności przewidywania i nie zniszczy świata doskonaląc postęp tech­niczny. Nasuwa się pytanie, czy skutki wtórne związane z postępem są nieuchronne? Oczywiście nie. Istnieją obecnie skuteczne środki zapobiegawcze i należałoby je natychmiast zastosować. Koniecz­ność ich szybkiego użycia wynika choćby z faktu, że człowiek dziennie zużywa około 16 m3 powietrza, z którego osady pozo­stają w płucach, a część toksycznych składników pochłaniana jest przez organizm powodując zmiany biologiczne. Zdolność przysto­sowania organizmu ludzkiego do zmian w środowisku jest olbrzy­mia, ale ograniczona, ponadto zachodzi obawa, że następujące stopniowe zmiany wywrą ujemny wpływ na przyszłe pokolenia. Wniosku z tego nie można sprowadzać do propozycji powrotu do natury i do jej nie naruszonego stanu równowagi.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

OLBRZYMIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Problem polega na olbrzymiej odpowiedzialności, której ludzkość musi podołać, jeśli pragnie zachować swój gatunek. Człowiek musi racjonalnie, w oparciu o zdobytą wiedzę o przy­rodzie i zjawiskach w niej zachodzących, zmodyfikować stosunki sił i struktury czynników naturalnych. Skoro już naturalna rów­nowaga została naruszona, to współczesny człowiek musi stale czuwać nad nią. Jeśli wprowadza do użytku nowe substancje toksyczne, to jednocześnie musi znaleźć na nie antidotum. Człowiek wobec groźby powolnego umierania wreszcie zro­zumiał, że problem ochrony biologicznej równowagi w przyrodzie wymaga podjęcia wspólnej walki o czyste powietrze, wodę i gle­bę. Na arenie międzynarodowej problem ten został uznany za jeden z najważniejszych z chwilą ogłoszenia w dniu 26 maja 1969 roku, na forum ONZ przez U Thanta, sławnego raportu „Czło­wiek i jego środowisko”.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!