Kategoria: Trendy motoryzacyjne

Regulaminy przewoźnika

Nie są aktami normatywnymi, mają tylko charakter umowny. Nie podlegają więc pub;ikowaniu w organach promulgacyjnych ani też interpretacji według metod odnoszących się do przepisów prawnych, lecz według metod odnoszacych się do interpretacji oświadczeń woli stron, w tym przypadku- oświadczeń woli przewoźnika. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 24 lipca 1959 roku słusznie zauwazył, iż niejasności w sformułowaniach „ogólnych warunków ubezpieczenia” wydanych przez PZU (a traktowanych jako rodzaj reguloaminu) – nie moga być tłumaczone na niekorzyść ubezpieczającego. Byłoby bowiem sprzeczne z zasadami współzycia społecznego, aby wadliwość lub niestaranna redakcja tych postanowień przez zakład ubezpieczeń nobciążała jego kontrahentów. Analogiczna zasada odnosi się do interpretacji reguolaminów przewoźnika. Postanowienia regulaminu jako wzorca umownego nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!

Motoryzacja i transport w wersji ekologicznej

We współczesnym świecie transport bardzo szybko się rozwija. Działa niezwykle prężnie. Jednak ciesząc się z dobra unowocześnionego transportu bardzo często zapominamy o tym jak ważna jest dla nas natura. Samochody czy inne środki transportu powodują, że zanieczyszczamy nasze środowisko. Ale na szczęście coraz więcej pojawia się na rynku samochodów ekologicznych. Rośnie także świadomość ludzi, że ochrona natury jest ważna rzeczą. Świadomi tego ludzie, częściej wybierają jazdę na rowerze, bądź komunikacją miejską. W ten sposób chronią przyrodę i środowisko. Dbają także o swoje zdrowie. Wraz z postępem człowiekiem może się stać ofiarą rozwoju wielu dziedzin życia. I dlatego tak ważna jest edukacja i uświadamianie, że ważny jest rozwój transportu, ale przy zachowaniu umiaru i przy ochronie środowiska. Dlatego zapalając swoje auto, lepiej przemyśleć czy nie wygodniej, taniej i szybciej byłoby jechać rowerem. Bądźmy świadomi i postępujmy ekologicznie. Można przecież połączyć rozwój transportu z ochroną środowiska.