DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ

Dopuszczalna prędkość ruchu samochodu jest więc tym większa, im większy jest współczynnik przyczepności lub im większy jest promień krzywizny zakrętu. Przekrocze­nie tej prędkości powoduje poślizg boczny samochodu, czyli utratę stateczności kierunkowej.Wpływ pochylenia jezdni na zakręcie. Pochylenie jezdni wywiera istotny wpływ na warunki równowagi poprzecznej zakręcającego samochodu , ponieważ siła równo­legła do jezdni wynosi U =#=s Pc • cos — G • sin [kG], a siła normalna N = Pc’•   sin 0 + G • cos /3 [kG],gdzie:0  — kąt pochylenia nawierz­chni jezdni. Pojazd zacho­wuje stateczność kierunkową, jeżeli siła przyczepności jego kół z jezdnią co najmniej równoważy siłę równoległą do jezdni, czyli T = p • N = fi(PC‚ sinjS + G*cos/3) > C/.alboPc^ G*va/g • P<G Cu + tgfl/O-^-tgft.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!