ILOŚĆ TOKSYCZNYCH SPALIN

Tak więc ilość toksycznych składników emitowanych przez silnik do atmosfery zależy nie tylko od ich stężenia w spalinach, ale także i od ilości spalin. Ilość spalin zależna jest od prędkości obrotowej i obciążenia silnika. Wpływ obciążenia jest bardzo duży w silnikach gaźnikowych i niewielki w silnikach wysoko­prężnych. W zależności od obciążenia stopień napełniania w silnikach gaźnikowych zmienia się w stosunku około 1 : 10. W sil­nikach wysokoprężnych napełnienie cylindrów powietrzem, gdy prędkość obrotowa nie zmienia się, jest praktycznie niezależne od obciążenia. Natomiast masa wtryskiwanego paliwa zmienia się od około 0,5% do 5% masy powietrza. Masę dowolnego składnika wydzielonego w jednostce czasu [kg/h] można obliczyć znając obję­tościowe stężenie rozpatrywanego składnika w spalinach.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!