INNY WSPÓŁCZYNNIK PRZYCZEPNOŚCI

Im współczynnik przyczepności jest mniejszy, tym mniejsza jest dopuszczalna siła hamowania. Dopuszczalne siły hamo­wania w zależności od opóźnienia hamowania (ah), przy roz­maitych współczynnikach przyczepności (u) .ujmuje się w oddzielnych wykresach, dla kół przedniej osi (oraz dla kół tylnej osi . Każdy z wykresów składa się ze zbioru prostych, z których każda określa zależność po­między dopuszczalną siłą hamowania a opóźnieniem hamo­wania przy innym współczynniku przyczepności. Znając opóźnienie hamowania oraz współczynniki przyczepności z tego rodzaju wykresów można wprost wyznaczać graniczne siły hamowania, wskutek działania których koła jezdne nie ulegają jeszcze zablokowaniu.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!