JAZDA W KOLUMNIE

W celu wyznaczenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości Va samochodu A podczas dojeżdżania do skrzyżowania należy: Odcięta punktu N wyznacza dopuszczalną w założonych warunkach prędkość zbliżania się pojazdu A do skrzyżo­wania, która wynosi Va & 15,5 km/godz.Powyższe dowodzi, że zwłaszcza w ruchu miejskim do skrzy­żowań trzeba dojeżdżać bardzo ostrożnie, ze znacznie zmniej­szoną szybkością jazdy.Jazda w kolumnie. Prowadzenie samochodu w ruchu o du­żym natężeniu, zwłaszcza w miastach, zmusza coraz częściej do jazdy w kolumnach nierzadko wieloszeregowych. Pręd­kości tego rodzaju kolumn są przeważnie stosunkowo duże, przy czym poszczególne pojazdy poruszają się jeden za drugim w niewielkich odstępach.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!