PASAŻEROWIE POJAZDU

Pasażerowie w odróżnieniu od kierowcy me powinni wyczu­wać jakichkolwiek elementów ruchu, co najłatwiej zapewnić można przez oddzielenie pomieszczenia kierowcy.Kierowca zalicza się do najważniejszych i szczególnie ob­ciążonych elementów ruchu drogowego. Dlatego też należy dążyć aby pozostałe elementy ruchu możliwie najbardziej współdziałały z kierowcą i ułatwiały mu wykonywanie jego różnorodnych zadań. Kierowca powinien właściwie oceniać szerokość drogi w sto­sunku do szerokości pojazdu. Podczas wyprzedzania kie­rowca powinien prawidłowo określać odległość od pojazdu jadącego przed nim i jego prędkość, jak również odległość i prędkość pojazdu zbliżającego się ewentualnie z przeciw­nego kierunku.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!