POBÓR PRÓBEK SPALIN

Niezależnie od miejsca poboru próbki spalin konieczne jest, aby układ do poboru próbek spełniał następujące wymaga­nia: próbka spalin powinna być reprezentatywna pod względem składu dla określonych warunków pracy silnika. Należy zachować stały skład próbki w chwili jej poboru i analizy, wyklucza się możliwość zassania powietrza przy poborze próbki, niezbędne jest zapewnienie normalnych warunków pracy analizatorów i układu wylotowego badanego silnika.W silnikach wielocylindrowych, zwłaszcza przy zasilaniu gaźnikowym, skład spalin wydalanych z rury wylotowej odbiega od składu wynikającego z sumarycznego zużycia paliwa i powiet­rza przez silnik. Powodowane jest to znacznymi różnicami w stopniu napełnienia ładunkiem i w składzie mieszanki w poszczegól­nych cylindrach.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!