PROCENTOWY UDZIAŁ SKŁADNIKA

Wprowadzenie próbki spalin do układu analizującego odbywa się w sposób ciągły, bezpośrednio z rury wylotowej pracującego silnika. Czas potrzebny do określe­nia udziału procentowego mierzonego składnika wynosi 3…30 se­kund. Jedyną niedogodnością w stosowaniu tych urządzeń jest możliwość określenia tylko jednego składnika mieszaniny gazo­wej. W przeszłości powszechnie stosowaną metodą analizy spalin silnikowych była chemiczna metoda Orsata realizowana przy użyciu analizatora o tej samej nazwie. Metoda Orsata polega na tym, że odmierzoną w miernicy analizatora określoną ilość spa­lin przetłacza się kolejno przez płuczki wypełnione odczynnikami chemicznymi, tak dobranymi, że każdy z odczynników pochłania jeden ze składników spalin. Na podstawie różnicy objętości prób­ki spalin przed i po pochłonięciu określa się objętościowy udział danego składnika. Metoda ta obecnie już nie jest stosowana, gdyż jest bardzo czasochłonna i stąd mało przydatna do analizy spalin silnikowych.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!