PRZEJAZDY NIESTRZEŻONE

Wydaje się, że obecny stan rzeczy powinien ulec zasadniczej zmianie i właśnie kolej powinna ponosić w tym zakresie całkowitą odpowiedzialność.  Na przejazdach niestrzeżonych powinny być utworzone nieosłonięte tzw. trójkąty widoczności, a prędkość pojazdów na nich nie powinna przekraczać 20 km/godz. W przypadku krzyżowania się drogi o dużym natężeniu ruchu z linią kolejową o małym natężeniu ruchu powinno obowiązywać zatrzymywanie lub zmniejszanie prędkości pociągów. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych szerzy się nowy rodzaj wypadków drogowych, a mianowicie zderzenia w kolumnie pojazdów. Samochody jadące szybko w niewielkich od­ległościach za sobą najeżdżają na siebie w razie gwałtownego hamowania jednego z nich.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!