PRZYCZYNY POWSTAWANIA TLENKÓW AZOTU

Jednym z produktów spalania są tlenki azotu. W wyniku wzajemnego oddziaływania tlenków azotu i węglowodorów nie­nasyconych powstają nitrozwiązki. Występowanie tlenków azo­tu w gazach spalinowych silników może być związane nie tylko z procesami zachodzącymi wewnątrz komory spalania, ale rów­nież z procesami zachodzącymi w układzie wylotowym silnika. Tlenki azotu mogą powstawać także w wyniku procesów foto­syntezy w powietrzu atmosferycznym.Wyjaśnienie przyczyn tworzenia się tlenków azotu w znacz­nym stopniu ułatwi rozwiązanie problemów związanych z ich biologicznym oddziaływaniem na organizm ludzki, jak również na naturalne środowisko człowieka. Zeldowicz [69] przeprowadził rozważania na temat trzech za- gadmen związanych z tworzeniem się tlenków azotu.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!