ROZWÓJ MOTORYZACJI

W Polsce aktualnie rozwój motoryzacji pod względem ilo­ściowym jest nadal skromny, natomiast perspektywy jej roz­woju w najbliższym dziesięcioleciu nie dają podstaw do przewi­dywania katastrofalnych następstw w środowisku na większych obszarach kraju. Lokalnie w rejonach uprzemysłowionych odczu­wa się już ujemny wpływ i skutki wywierane przez spaliny, ale ich wielkość i zasięg będzie zależał od czasu i podjętych środków zaradczych. Ponadto dziś bogatsi jesteśmy o doświadczenia zdo­byte w walce o czystość powietrza przez kraje, które wcześniej przyżyły eksplozję motoryzacji. Doświadczenia te należy w sposób właściwy wykorzystać przy planowaniu rozwoju motoryzacji w kraju i jednocześnie konsekwentnie działać na rzecz ochrony środowiska przed szkodliwym wpływem spalin silnikowych. Kra­jowy przemysł motoryzacyjny już w 1970 roku podjął pierwsze prace nad ograniczeniem emisji toksyn z silników samochodo­wych.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!