SKŁAD SPALIN SILNIKÓW TŁOKOWYCH

Można jednak, na podstawie znanych wartości średniego statystycznego składu mieszanki dla poszczególnych rodzajów silników i odpo­wiadających im wartości emisji substancji toksycznych przy­padających na jeden kilogram zużytego paliwa, oszacować su­maryczną emisję znając oczywiście zużycie poszczególnych ga­tunków paliw.Skład spalin (tabl. 25) zależy istotnie od warunków pracy sil­nika. Na podstawie badań statystycznych ustalono, że w warun­kach ruchu panujących w miastach Europy udział czasu pracy silnika na biegu luzem i na średnich obrotach wynosi 35%, ze stałą prędkością obrotową — 29%, podczas przyspieszania biegu silnika 22%, a podczas opóźniania — 14%. W warunkach ru­chu w Warszawie, pojazd średnio pracuje na biegu luzem — 27%, podczas przyspieszania biegu silnika — 36%, podczas opóźnia­nia — 23%, a w pozostałych warunkach pracy — 14%.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!