SPOSOBY OGRANICZANIA EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW

Kontrolę emisji spalin można realizować przez zapobieganie tworzeniu się szkodliwych składników albo przez późniejsze ich niszczenie. Urządzenia dodatkowe do silnika powinny być wprowadza­ne jako ostateczność i tylko wówczas, gdy zostaną wyczerpane wszystkie możliwości uzyskania zadowalającego składu spalin w wyniku dopracowania konstrukcyjnego i regulacji silnika. Aktualnie w większości pojazdów drogowych z kontrolowaną emisją spalin stosowane są sposoby redukujące stężenie skład­ników toksycznych w spalinach przed wydaleniem ich z komory spalania. W tym celu wprowadzane są zmiany w regulacji i kon­strukcji silnika, które zapewniają warunki niezbędne do pełne­go spalania mieszanki w szerokim zakresie pracy silnika. Jest to możliwe do osiągnięcia przez doskonalenie warunków tworzenia mieszanki w układzie zasilania i komorze spalania. Stosuje się z reguły zasilanie silników uboższymi mieszankami. Takim rozwiązaniom oczywiście towarzyszy wzrost poziomu emi­sji tlenków azotu, ale wzrost ten można kompensować przez opóźnienie kąta wyprzedzenia zapłonu.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!