TESTOWE BADANIA SAMOCHODÓW

Powszechne zastosowanie w badaniach testowych samocho­dów znalazły płomieniowo-jonizacyjne (FID) analizatory węglo­wodorów, które wskazują sumaryczne stężenie par węglowodorów w spalinach. Jest to jednak w wielu przypadkach pomiar nie­wystarczający, ponieważ toksyczność poszczególnych grup węglo­wodorów jest różna i dlatego często zachodzi potrzeba określania składu ich par. Analizę taką można wykonać tylko na chromato­grafie gazowym.Stosując do rozdziału węglowodorów chromatograf gazowy z kolumnami z wypełnieniem należy przestrzegać pewnych kry­teriów doboru wypełnienia, fazy ciekłej, natężenie przepływu ga­zów, temperatury kolumn itp. Dane te do szczegółowej analizy zestawił Scott [51].Standardowa średnica kolumny ze stali nierdzewnej wyno­si 0,4 cm przy pracy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym oraz 0,6 cm przy pracy z detektorem katarometrycznym. Nośnik, na który nanosi się fazę ciekłą powinien mieć odpowiednie rozdrob­nienie.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!