UJĘCIE ZALEŻNOŚCI

Tak uieta zależność pozwala na sporządzenie uniwersalnego wykS wskaźnika dynamicznego ) zestawianego z uniwersalną charakterystyką sijnika. pbszar zawarty miedzv tvmi krzywymi na wykresie wskaźnika dynamicz nego jest zbiorem punktów obrazujących stan ruchu samo­chodu, zaś obszar zawarty pomiędzy krzywą i    osią odciętych na wykresie charakterystyki silnika jest zbiorem punktów obrazujących stan pracy (obciążenia) silnika.Rozszerzenie wykresu wskaźnika dynamicznego o obszar wartości ujemnych pozwala między innymi na skuteczności hamowania silnikiem, kiedy pojazd dzięki swej bezwładności napędza silnik (jeżeli współczynnik oporów drogi < 0, co zachodzi kiedy | w \ > | /1).

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!