W NASZYCH WARUNKACH

W naszych warunkach, jak wykazały badania [13], stężenie to może być wielokrotnie przekraczane w materiale roślinnym pochodzącym z pobliża dróg. W miarę rozwoju motoryzacji należy oczekiwać wystąpienia zagrożenia ołowiem zdrowotności zwierząt i ludzi na większych obszarach.Ujemne skutki oddziaływania spalin silnikowych na gleby mają charakter bardzo ograniczony. Wody gruntowe i powierzch­niowe są zagrożone najbardziej zanieczyszczeniem przez paliwa, oleje i smary. Już minimalne ilości tych substancji mogą dopro­wadzić do poważnej zmiany jakości wody i następstw groźnych dla organizmów żywych. Film węglowodorów na lustrze wody znacznie utrudnia natlenianie wody i przez to wpływa ujemnie na organizmy żywe.Jak już wspomniano wcześniej, bezpośrednie zagrożenie dla roślin stwarzają takie składniki spalin silnikowych, jak dwutle­nek siarki i tlenki azotu. Dwutlenek siarki stanowi szczególnie poważne zagrożenie dla lasów i terenów zielonych z uwagi na zdolność niszczenia chlorofilu w roślinach.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!