W TECHNICE ANALIZY

Istotną cechą absorpcji promieniowania zakresu widzialnego jest możliwość wizualnej obserwacji zjawiska. Cechę tę wykorzystano przy opracowaniu metodyki oznaczania tlenków azotu w spalinach. W urządzeniach do stosowania tej metody, aby uniezależnić się od indywidualnych cech oka zastosowano do pomiaru natężenia promieniowania komórki i ogniwa fotoelek- tryczne, za pomocą których dokonuje się pomiaru obiektywnego. Podstawową częścią metody kolorymetrycznej jest oddziaływanie odczynnikiem reagującym na oznaczoną substancję w sposób se­lektywny. Jako rezultat otrzymywany jest produkt barwny. W technice analizy składu spalin silnikowych do oznaczania stężenia tlenków azotu początkowo stosowano metodę kolory­metryczną. Konieczność stosowania tej metody podyktowana była niedostępnością innych analizatorów umożliwiających ozna­czanie tego składnika.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!