WAŻNA ROLA MOTORYZACJI

Motoryzacja odgrywa obecnie w kraju istotną rolę w kształ­towaniu warunków zdrowotnych w miastach i w rejonie tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. W Warszawie na skrzyżowaniach ruchliwych ulic zapylenie powietrza atmosfe­rycznego średnio w ciągu miesiąca utrzymuje się na poziomie 28,1 g/m2, a w punktach oddalonych od ruchliwych ulic 17,4 g/m2.Badania powietrza atmosferycznego przeprowadzone w szeregu większych miast Polski [33, 34] wykazały bardzo duże zanieczysz­czenie powietrza węglowodorami i innymi składnikami spalin. Potwierdzony został również związek pomiędzy zachorowalnością na niektóre choroby płuc u mieszkańców tych miast a stopniem zanieczyszczenia powietrza węglowodorami.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!