WPŁYW NA POZIOM TOKSYN

Przedstawione wyniki świadczą o celowości stosowania ta­kich rozwiązań konstrukcyjnych w układach dolotowych, które zapewniają lepsze przygotowanie mieszanki i tym samym peł­niejsze spalanie paliwa. Jednocześnie taki sposób tworzenia i przygotowania mieszanki umożliwia stosowanie do zasilania silnika paliwa o mniejszej liczbie oktanowej, a więc bez dodatku czteroetylku ołowiu, bez obawy występowania spalania stuko­wego.Również w silnikach wysokoprężnych omówione wyżej czyn­niki konstrukcyjne, a szczególnie rodzaj komory spalania, wywierają wpływ na poziom emisji toksyn. Silniki z wtryskiem bez­pośrednim są bardziej toksyczne od silników z komorami dzielo­nymi. Te ostatnie charakteryzują się zwłaszcza mniejszą emisją węglowodorów i tlenków azotu.Silniki turbodoładowane pracujące z dużym nadmiarem po­wietrza wytwarzają mniej sadzy, tlenku węgla i węglowodo­rów, ale znacznie więcej tlenków azotu niż silniki wolnossące.Możliwości zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wiążą się nie tylko ze zmianami konstrukcyj­nymi silnika.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!