WYKAZANE W DOŚWIADCZENIACH

Doświadczalnie wykazano [27, 42], że w analizatorze na podczerwień wypełnionym n-heksanem można z dokładnością 5% oznaczyć stężenie w mieszaninie gazowej węglowodorów nasyconych. Natomiast podczas oznaczania węglowodorów niena­syconych wynik pomiaru będzie zaniżony o 70…90%. Podczas oznaczania węglowodorów aromatycznych w przeliczeniu na n-heksan stężenie wynosi 98%. Ponadto analizatory na podczer­wień przystosowane do oznaczania węglowodorów są czułe na dwutlenek węgla i parę wodną zawartą w spalinach.Analizatory płomieniowo-jonizacyjne z reguły wzorcowane na n-heksan wykazują sumaryczne stężenie węglowodorów w spa­linach w przeliczeniu na n-heksan. Analizatory tego typu cechuje wysoka dokładność w oznaczeniu różnych grup węglowodorów i dlatego analizatory płomieniowo-jonizacyjne wykazują 2 do 3 razy większe stężenia węglowodorów w porównaniu z wynikami analizy uzyskiwanymi na analizatorach na podczerwień.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!