ZAOSTRZONE WYMAGANIA

Zaostrzające się wymagania dotyczące ochrony czystości po­wietrza atmosferycznego spowodowały, że objęto przepisami ograniczającymi również silniki wysokoprężne samochodów cię­żarowych. Przepisy te ujęte są w projekcie europejskiej normy ECE Regulation nr 24. W większości krajów europejskich poziom za­dymienia ograniczono do 30% w skali Bosch. W myśl wymagań badania silników należy przeprowadzać na hamowni z zachowaniem wielu różnych, ściśle określonych warunków pracy. Wypadkowa emisja określana jest na drodze rachunkowej.W USA po pomyślnym zrealizowaniu programu ogranicze­nia szkodliwych emisji w spalinach silników o zapłonie iskro­wym, opracowano i wprowadzono już przepisy regulujące do­puszczalną wartość emisji toksyn z silników wysokoprężnych po­jazdów. Przepisy te przewidują badania silnika na hamowni sil­nikowej, w ustalonych warunkach podczas pracy z kilkoma róż­nymi obciążeniami i różnymi prędkościami obrotowymi.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!