ZGODNIE Z TEORIĄ

Zgodnie z teorią reakcji łańcuchowej w okresie chemicznego przygotowania paliwa do zapłonu pewne cząsteczki węglowodorów ulegają rozkładowi i wydzielają się bardzo aktywne (i nietrwałe) rodniki zapłonu, które reagując z cząsteczkami tlenu, tworzą nadtlenki organiczne i aldehydy charakteryzujące się występo­waniem grupy o wzorze ogólnym RCHO. Z chwilą gdy stężenie tych produktów reakcji osiąga wartość krytyczną, następuje wy­buchowy ich rozpad i zostaje zapoczątkowany łańcuch reakcji spalania. Zapłon węglowodorów niezależnie od charakteru rozga­łęzienia reakcji zawsze kończy się wytworzeniem produktów koń­cowych CO oraz C02.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!