WPŁYW SPALIN

Pod koniec XX wieku ludzkość stanęła przed koniecznością samoobrony przed samą sobą. Szereg złożonych, wzajemnie uwa­runkowanych czynników wpłynęło na to, że została naruszona biologiczna równowaga w naszym świecie w układzie człowiek — przyroda żywa. Gwałtowny rozwój cywilizacji naukowo-przemy­słowej, eksplozja demograficzna, skutki niedostatecznej w prze­szłości integracji rozwijającego się przemysłu z wymaganiami środowisk, stopniowe kurczenie wolnych uprawowych i zalesionych terenów na kuli ziemskiej oraz bezplanowy rozwój stref miejskich, doprowadziły już do zaniku niektórych form życia zwierzęcego i roślinnego. Człowiek w przeszłości często oddziały­wał w sposób nieprzemyślany na swoje naturalne środowisko i obecnie odczuwa skutki tych poczynań. Ingerencja jego w otaczającą przyrodę zwiększa się w miarę rozwoju cywilizacji i przemysłu. Tego procesu, dzięki któremu zdobywamy sobie miejsce w przyrodzie, nie da się obecnie unik­nąć ani zahamować.

Witaj na moim serwisie motoryzacyjnym! Nazywam się Jacek Buczkowski i jestem mechanikiem samochodowym. Bloga prowadzę aby podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do czytania!